Computer repair & maintenance
Search Site

Ostutingimused

Flaminger OÜ
-------------------------------------------

Ostutingimused

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Flaminger OÜ  kaudu ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
Kaubavalik ja hinnad võivad muutuvad ilma ette teatamata.

Ostmiseks kättesaadava kauba kogus on toodud ajalise nihkega ja võib tegelikust laoseisust erineda.

Ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui kokkulepitud ettemaksusumma on laekunud Flaminger OÜ arvele või kontoris asuvasse kassasse. Tellitud kaupa automaatselt ei broneerita. Kõik operatsioonid tehakse tööajal Flaminger OÜ operaatorite poolt.
Ostja ja Flaminger OÜ vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitse ametisse või Tallinna linnakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.
Flaminger OÜ ei vastuta kaubainfos sisalduvate kaubakirjelduste ja/või piltide õigsuse eest: Flaminger OÜ edastab partnerladude andmeid, mis võivad olla vigased ja ebatäpsed. Kauba tootjad võivad spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata.

TELLIMINE

Flaminger OÜ võtab tellimusi vastu järgmiselt:

internetis, saates tellimuse e-maili aadressile ladu[at]arvutiari.ee. Vormistatud tellimus saadetakse kliendile e-maili kaudu;
telefonil (+372) 650 81 25, (+372) 559 36 865.
Vormistatud tellimus saadetakse kliendile e-maili kaudu
Flaminger OÜ kontoris.

Tellimine ei ole ostu-müügi lepingu sõlmimine. Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks on laekunud ettemaksusumma.

TELLIMUSE TÜHISTAMINE

Tellimus tühistatakse automaatselt maksetähtaja möödumisel (3 tööpäeva)

Kui ostja tahab tellimuse tühistada pärast selle tasumist, aga enne kohaletoimetamist, või kui laos kaupa pole ja/või selle hind on muutunud, Flaminger OÜ pakub ostjale maksevahendite kasutuseks järgmisi võimalusi:

- vahetus teise soovitud kaubaga koos tellimuse hinna ümberarvestusega;
- tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine kliendi arveldusarvele. Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult sellele arvele, kust tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast kliendi avalduse saamist.

TELLIMUSE EEST TASUMINE

Ostja võib kasutada õigust tellimusele 20-50%-ettemaksuga (VÕS §213, punkt 4). Sellisel juhul saab tellitud kauba kätte ainult makstes puuduoleva kauba maksumusest sularahas või pangaülekandega.

Võimalikud makseviisid:

- pangaülekandega (arvepõhiselt),
- sularahas Flaminger OÜ kontoris.

KAUBA KOHALE TOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

Ostja saab valida talle sobiva variandi kauba kättesaamiseks:
pärast kauba saabumist Flaminger OÜ lattu ja vastava teavituse saamist tulla ise kaubale järele Flaminger OÜ kontorisse tööpäevadel 10.00 kuni 18.00.
Tellida TASUTA kohaletoimetuse üle Eestis. Sõltuvalt kaubast toimub kohaletoimetamine kullerteenustega DPD Eesti, ELS Kuller või Flaminger OÜ kullerteenustega tööpäeviti 10.00 – 17.00. Kuller helistab kohaletoimetusaja täpsustamiseks alati ette TASUTA kohaletoimetuse tellimisel tarne tähtaeg suureneb 1-2 tööpäeva võrra.

PAKEND

On soovitav kauba originaalpakendi alles hoida juhuks, kui tekib vajadus garantiiteeninduseks.

Kaubalt ja selle pakendilt ei tohi eemaldada seerianumbrit või muud kauba identifitseerimiseks vajalikku infot

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

Flaminger OÜ vastutab kliendi ja klient Flaminger OÜ ees käesolevate tingimuste rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses
Flaminger OÜ ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida Flaminger OÜ ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.
-------------------------------------------

Garantiiaeg

Flaminger OÜ ei tee seadmetele garantiiremonti. Garantiid teostavad autoriseeritud hooldusesindused. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti Flaminger OÜ vahendusel maaletooja või vahetult tootjatehase kaudu.

Garantiihoolduse aluseks on Flaminger OÜ poolt väljastatud arve/saateleht ja vigastamata seerianumbriga defektne seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on Flaminger OÜ õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

GARANTIIAEG

Garantiiperiood kehtib arvele/saatelehele märgitud üleandmise hetkest.

Eraisikutele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

Juriidilistest isikutest klientidele määrab garantiiaja seadme tootja.

GARANTIIREMONDI TEGEMINE

Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti Flaminger OÜ vahendusel tarnija või vahetult tootjatehase kaudu.

Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada autoriseeritud teeninduskeskusesse või selle puudumisel Flaminger OÜ kontorisse. Üksikasjalikku infot saab telefonil (+372) 650 81 25, (+372) 559 36 865, või e-posti aadressil ladu[at]arvutiari.ee

Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.

GARANTII ALLA EI KUULU:

Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD-plaadid, hiirematt, jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.

Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus.

Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.

Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt.

Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest.

Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.

Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

Back to top

Flag Counter